טקס ההופי

 

 

 

טקס ההופי למען השלום הוא טקס פשוט ועמוק מאוד
שבט ההופי העביר אותו אלינו לפניי הרבה שנים כדי לעזור לנו להתחבר
לקדושת האש 
 בתפילה המשותפת  למען השלום  עלי אדמות ולמען כל הישויות בעולם
החיצוני והפנימי אנו מתחזקים בדרכינו
 
וצועדים בדרכיי יופי איזון ושלום
משמעות המילה  הופי היא שלום  ואומרים ששבט ההופי הוא בין
העתיקים עליי אדמות והם כל הזמן חיו באותו מקום ולא ידעו מלחמות
אומרים ששבט זה נושא חכמה עתיקת יומין ושהוא מביא לנו את המסר
 
כיצד להתגבר על המימד החמישי ולעבור למימד הששי
אנו מתאספים סביב מעגל האבנים ומדליקים את אש הריפויי הקדושה
אנו מזמינים את רוחות השמיים את אמא אדמה ואת רוח הקדושה
ומתחילים להתפלל
אנו מתפללים בקול מפניי שבקולנו ומלותינו חבויי כח ההגשמה 
התפילות מתעצמות דרך הטקס וההרגשה של חמלה של כל המשתתפים
ואלו ממלאים את המרחב באוירה מיוחדת ומטעינה
אנו מתפללים למען  כולם וכל מה שנוגע ללבינו תוך כדיי הפעלת הרעשן
השאמני
אנו מתפללים למען כל אלה שנמצאים במלחמה, בפחדים ,בחולי
,מתפללים למען ילדים ונשים שסובלים ,למען הטבע, היערות ,המים
החיות, המתים
 
הרעשן עובר במעגל מאחד לשני ואנו חווים את האחדות
האש מקבלת את תפילותינו באהבה ומתמירה אותן לאור
כשהאש הופכת לאפר אנו מתחילים להודות על החיים ועל כל מה
שקיבלנו מהם
אנו נותנים לאש בתמורה עשבים ריחניים כמו מרוה , לבונה קופל
וכדומה
והעשן הלבן הזה עולה למעלה ומטהר ומברך אותנו ונושא תפילותינו
לשמיים
בסןף הטקס אנו לוקחים את אפר השלום אתנו אתו אפשר להשתמש
לטקסים וריפויי 

____________________________________________________________________________________________ 

 

טקסים שמלאים בכוונה טובה מהלב ,לא צריכים להיות פרפקטים

 

חשוב יותר להתכוון עם הלב ותמיד לדרך האהבה... ואז מתחילים להרגיש

 

איך ישויות האור באים לקראתינו ,ואיך שכינה מדברת אלינו ,ואיך ישויות

 

    הטבע נותנות לנו סמנים 

 

ותשובות ומענה. כלי עזר שאמניים יכולים להיות קריסטלים ,כלי נגינה,

 

רעשן שאמני ,נוצות ,קטורת ,נרות והאפר הקדוש

 

 

Unsere Website für 

Gran Canaria 

 

kreativ-ferien.com

 

 

Aktuell: Für Frauen!

  

 Nächste Seminare und Retreats:

noch in Planung

 

 

-September 2021 eine Reise nach Israel 

 

-Frühling 2021 ein Retreat in Gran Canaria

_______________________________